สภาเตรียมปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นเดือนละ 3,000 บาท

0
513

วันนี้ Sornjai จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ทางสภานั้นจะดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ บอกเลยนะคะว่า เพิ่มเงินมากถึง 3000 บาทเลยล่ะค่ะ

วันที่ 5 กันยายน นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ยื่นหนังสือ ต่อ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อขอให้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลสนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.

สภาเตรียม ปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นเดือนละ 3000 บาท

ซึ่งมีหลักการให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยบำนาญ 3000 บาท แทนการได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเปลี่ยนจากเบี้ยยังชีพเป็นเบี้ยบำนาญทั่วหน้า เพื่อให้ทุกคนเสมอภาค จัดสรรงบประมาณประเทศใหม่ จัดเก็บภาษีที่มีเดิมให้มีประสิทธิภาพ

พิจารณาการลดหย่อนภาษีใหม่ โดยเฉพาะภาษีจากการค้าการลงทุน ปรับลดงบที่ไม่จำเป็นลงเปลี่ยนเงินสงเคราะห์ต่างๆ ที่ซ้ำซ้อนมาพัฒนาระบบสวัสดิการทั่วหน้า โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีการระดมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เสนอกฏหมายตามรัฐธรรมนูญ เข้าชื่อร่วม 10000 รายชื่อแล้ว

เพื่อผลักดันระบบบำนาญแห่งชาติให้เป็นจริง โดยหวังให้พรรคการเมืองจะดำเนินการและมีแนวมางที่ร่วมผลักดันกกหมายฉบับนี้ให้เป็นจริง แม้ว่าปัจจุบันจะมีระบบสวัสดิการแห่งรัญ เช่น พ.ร.บ ประกันสังคม ที่บังคับให้ลูกจ้างต้องร่วมจ่าย

ให้ลูกจ้างต้องร่วมจ่ายเพื่อสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด หรือ สวัสดิการข้าราชการที่รัฐสนับสนุนจ่ายให้ 100 เปอร์เซน แต่กลับครอบคลุมเพียง 10 – 15 ล้านคนเท่านั้น

ในขณะที่คนไทยอีก 50 บ้านคน ไม่มีหลักประกันด้านสวัสดิการใดๆ ทางเครือข่ายจึงได้รวมตัวกันขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายการจัดรัฐสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 5 ปี และเห็นได้ว่า มีความจำเป็นต้องเร่งร่างดังกล่าว

มารอดูกัน

ต่อไปค่ะว่า

ทางสภานั้น

จะนำเรื่องนี้

เข้าสู่

สภาหรือไม่

ต้องมารอดูกันต่อไป

เพราะว่า

เรื่องราว

นี้ต้องได้รับการพูดคุย

เพราะว่าปัจจุบันนั้น

ประเทศไทยของเรา

กำลังก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ

อย่างเต็มตัว

เนื่องจาก

อัตราการเกิดนั้น

เริ่มมีน้อย

และวัยทำงาน

ก็ไม่ได้มากเท่าวัยสูงอายุ

แะนั้น

เรื่องแบบนี้

ต้องได้รับการ

พูดคุย

อย่างมาก

เพื่อให้

ผู้สูงอายุ

ทุกคน

ได้รับเบี้ย

ที่เขาพึงได้

และเป็นการช่วยเหลือ

ได้อย่างมาก

สำหรับ

คนที่ไม่มีลูกหลานดูแล

รับเน้นๆ

เพิ่มเบี้ยจัดเต็ม

สำหรับผู้สูงอายุ

ขอขอบคุณ SiamVariety

ทั้งนี้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 10 ถึง 11 ล้านคนและมีแนวโน้มอย่างมากที่จะสูงเรื่อยๆ ก็ยังคงเป็นขั้นตอนของการพิจารณษอยากให้ทุกคนได้รอติดตามกันต่อไปค่ะ

เรียบเรียงโดย : GalaxyA

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here