“สมเด็จพระราชินี สุทิดา” ทรงจับพระหัตถ์ “พระองค์ทีฯ” สเด็จฯ ในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

0
1639

วันนี้ แอบอร่อย จะพาทุกท่านมาดูภาพแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และภาพแห่งความประทับใจของปวงชนชาวไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4 พฤษภาคม 2562 เป็นวันสำคัญวันหน่งของประเทศไทย และประวัติศาสตร์ไทย เพราะเป็นวันบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย พระราชินี และพระองค์ที สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัดติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ทั้งนี้ ได้ทรงกำหนดใก้วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะมีพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี และหลังจากนั้นจะเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล แล้วต่อด้วยพระราชพิธรเฉลิมพระราชมณเฑียร

จากหมายกำหนดการข้างต้นวันนี้ จึงถือเป็นวันสำคัญที่สุด และหลังจากพระราชพิธีที่เริ่มต้นตั้งแต่ 10.09 น. ไปจนถึง 12.00 น. แล้ว พระองค์ท่านก็จะทรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

 

การออกพระนามองค์ท่าน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งในการกราบบังทูลใดๆก็จะต้องใช้คำว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ และที่เรียกว่า พระราชโองการ ก็จะเป็น พระบรมาชโองการ เป็นต้น

 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เคียงคู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ 800 ปี นับตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเป็นที่ยอมรับนับถือของปวงชนชาวไทยมาตลอด

เฉพาะราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้น ได้ปกครองประเทศ ไทยติดต่อกันมายาวนานกว่า 237 ปี นำความเจริญ ความสุข ความร่มเย็น แก่ปวงชนชาวไทยโดยไม่ขาดสาย

ดังที่หนังสือ “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย” ของ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีโดยสังเขปว่า

“ราชวงศ์จักรี สร้างสันติสุขแก่สยาม ไม่มีสงครามมาเกือบ 200 ปีแล้ว…พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี สามารถจัดการกับพม่าและเวียดนามและนำพาประเทศรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตก”

แม้ต่อมาในยุคประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ทรงปฏิบัติหน้าที่พระมหากษัตริย์ได้อย่างสอดคล้องกับระบอบการปกครองที่ยึดเสียงของประชาชนเป็นใหญ่ดังกล่าว

ทรงเป็นที่พึ่งพิง เป็นหลักชัย และทรงช่วยแก้ไขสถานการณ์จากหนักให้เป็นเบาจนถึงขั้นผ่านพ้นวิกฤติทางการเมืองได้หลายต่อหลายครั้งดังพระมหากรุณาธิคุณที่เห็นได้เด่นชัดในรัชสมัยในหลวง ร.9

ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศไทยจึงยังคงอยู่และนับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

ยิ่งในอนาคตที่ยังสับสน เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างทุกวันนี้ ประเทศไทยของเราก็ยิ่งต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมใจมากขึ้นอีกเป็นเงาตามตัว

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งของประเทศไทยในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้ ขอพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จงหันมารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ในหลวงรัชกาลที่ 10

ทรงงดงามยิ่ง

ที่รักของปวงชนชาวไทย

.

ภาพที่ประทับใจของปวงชนชาวไทย

พระราชินีสุทิดา

พิธีบรมราชาภิเษก

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

เป็นภาพที่ทำเราตื้นตันแบบบอกไม่ถูก

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ความอบอุ่น

ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด

งดงามยิ่ง

ทรงพระเจริญ

เป็นบุญตายิ่ง

ทรงพระเจริญ

ภาพที่หาดูยากมาก

ภาพในพระราชพิธี

ทรงพระเจริญ

พระราชพิธี

ทรงพระเจริญ

เชื่อว่าเป็นภาพที่ทุกคนตื้นตัน เพราะเป็นภาพแห่งความประทับใจและเป็นภาพที่จะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ให้ชนรุ่นใหม่เล่าให้ลูกหลานฟังว่าราชวงศ์จักรีของเรานั้นทรงมีพระปรีชาสามารถและท่านรักประชาชนมากเพียงใด

เรียบเรียงโดย : fogus kawaaii

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here